dissabte, 7 de març de 2015

Novetats del recull de premsa

Aquesta setmana s'ha anunciat que el curs que vinent l'alumnat de batxillerat i de 3r i 4t d'ESO del nostre institut es traslladarà a les instal·lacions de Sant Llàtzer. Aquesta notícia  ha paregut en diversos mitjans locals, comarcals i nacionals:


Tot l'alumnat de l'institut Despuig anirà a l'escola Sant Llàtzer, Diari Ebre de Tarragona (07/03/2015), portada i 28.

Traslladen l'institut Despuig a Sant Llàtzer, El Punt Avui (07/03/2015), p. 44.